Najbliższe spotkanie z Ratownikiem Medycznym odbędzie się 06.11.2022 o 9:00

W programie zajęć kursu na kategorię B znajdują się obowiązkowe 4h zajęć z PIERWSZEJ POMOCY przedmedycznej.

Zajęcia z PIERWSZEJ POMOCY odbwają się w wybrane soboty lub niedziele, zaraz przed lub po zajęciach teoretycznych.
Osoby, które odbywają zajęcia teoretyczne zgodnie z planem, w jeden z czterech dni kursu teoretycznego, zostają dłużej (do 16.00). Najbliższa data zajęć podana jest powyżej.

Zajęcia z Pierwszej Pomocy są dla:

  • osób, które nie mogły uczestniczyć w zajęciach w dniu, w którym miały odbyć sie zajęcia pierwszej pomocy w ich dedykowanej grupie;
  • osób, które uczestniczyły w kursie tygodniowym;
  • osób, które zdały egzamin państwowy teoretyczny, a w OSK robią tylko kurs praktyczny;
  • osób, które wracają za kierownicę i chca przypomnieć sobie zasady pierwszej pomocy przedmedycznej.