Zapraszamy do zapoznania się z terminami kursów i spotkań przedkursowych

Serdecznie zapraszamy na kurs w weekendowy, który odbywać się będzie w dniach:

21, 22, 28 i 29 wrzesień bieżącego roku.
Pierwsze zajęcia odbędą się 21 września o godzinie 8:00

Prosimy o zapisy na kurs przed rozpoczęciem zajęć: w biurze, pod nr tel 783 552 499 lub biuro@oskgoclaw.pl

Spotkanie przedkursowe dotyczące tego kursu odbędzie się:
09.09.2019 o godzinie 18:00
17.09.2019 o godzinie 17.00

Przed rozpoczęciem zajęć należy dostarczyć nr PKK.

Dostępność miejsc na kursie 5 z 10 (na dzień 17.09.2019 godz 10:00).

Serdecznie zapraszamy na kurs w tygodniu, który odbywać się będzie w dniach:

23, 25, 27, 28 i 29 wrzesień bieżącego roku.
Pierwsze zajęcia odbędą się 23 września o godzinie 17:30
 

Prosimy o zapisy na kurs przed rozpoczęciem zajęć: w biurze, pod nr tel 783 552 499 lub biuro@oskgoclaw.pl
Kurs rozpoczyna się po zebraniu się minimum 3 osób.

Spotkanie przedkursowe dotyczące tego kursu odbędzie się:
17.09.2019 o godzinie 17:00

Przed rozpoczęciem zajęć należy dostarczyć nr PKK.

Dostępność miejsc na kursie 6 z 10 (na dzień 17.09.2019 godz 10:00).

Serdecznie zapraszamy na kurs w weekendowy, który odbywać się będzie w dniach:

5, 6, 12, 13 październik bieżącego roku.
Pierwsze zajęcia odbędą się 5 października o godzinie 8:00

Prosimy o zapisy na kurs przed rozpoczęciem zajęć: w biurze, pod nr tel 783 552 499 lub biuro@oskgoclaw.pl

Spotkanie przedkursowe dotyczące tego kursu odbędzie się:
17.09.2019 o godzinie 17:00
30.10.2019 o godzinie 18:00

Przed rozpoczęciem zajęć należy dostarczyć nr PKK.

Dostępność miejsc na kursie 8 z 10 (na dzień 17.09.2019 godz 10:00).