Numer PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK)

Aby uzyskać nr. PKK należy udać się do Urzędu Dzielnicy lub Starostwa w przypadku mniejszych miast/wsi.

Najlepiej udać się do urzędu w miejscu zameldowania. W takim przypadku urząd ma 2 dni robocze (według ustawy) na wydanie nr PKK. Zwykle wydają nr. PKK „od ręki”.

Nr. PKK można również załatwić w Urzędzie Dzielnicy gdzie zamieszkujemy. W takim przypadku urząd wysyła Państwa dokumenty do urzędu w miejscu zameldowania i trawa to dłużej.

Dokumenty które należy złożyć aby uzyskać nr PKK:

  • orzeczenie lekarskie
  • wniosek o wydanie prawa jazdy
  • zdjęcie 35mm na 45 mm
  • oświadczenie o składaniu danych zgodnych z prawdą


Ewentualnie (indywidualne przypadki):

  • pozwolenie rodzica/opiekuna na podejście do kursu na prawo jazdy
  • upoważnienie do złożenia/odbioru dokumentów o nr PKK
  • wniosek o zamieszkaniu.
  • karta pobytu w Polsce


Organizujemy spotkania przedkusowe, na których pomagamy wyrobić nr. PKK. Na spotkaniu rozdajemy dokumenty konieczne do złożenia i uzupełniamy je z Państwem. Sprowadzamy na takie spotkanie lekarza, który ma uprawnienia do wydawania orzeczeń lekarskich przed kursem na prawo jazdy.

Nr. PKK należy dostarczyćosobiście lub wysłać sms do OSK Nauka Jazdy Gocław przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych.

W razie pytań nr. PKK prosimy o kontakt z nr 783 522 499